Jazykový audit

Zoss Language Services nabízí jazykový audit jako samostatnou službu pro firmy a společnosti či jako službu navíc pro stávající klienty. Naše jazykové audity sestávají z následujících pěti kroků:
1.     Identifikovace pracovní pozice, ve kterých je jazyk používán společně s konkrétními úkoly, které je třeba realizovat.
2.     Stanovení požadované úrovně znalostí pro úspěšné splnění  konkrétního úkolu – cíle kurzu.
3.     Určení současné úrovně znalostí pracovníků v konktrétních pozicích. Jedná se o výchozí bod auditu.
4.     Navržení výukového plánu, který dovede určené pracovníky od současné úrovně znalostí k nově stanovené úrovně    v bodu 2. Jedná se o vzdělávací “proluku”.
5.     Poskytnutí kompletní zprávy managementu o jednotlivých odděleních a individuálních studentech, což v budoucnu usnadní další případná rozhodnutí v této oblasti.

Hlavním cílem jazykového auditu je pomoci společnostem vyvinout či zavést vhodnou politiku jazykového vzdělávání. Základní otázkou zůstává, zda společnost disponuje jazykovými dovednostmi, které splňují současné a budoucí potřeby. A pokud tomu tak není, navrhnout společnosti, co je třeba k jejich dosažení.Tato analýza může být směřována na společnost jako celek či na jednotlivá oddělení nebo na konkrétní skupinu pracovníků.
___________________________________________________________________________________________
Zoss Language Services nabízí jazykový audit jako službu zdarma  pro nové potenciální  klienty. Pokud se rozhodnete studovat v naší jazykové škole, tato služba Vám je  poskytnuta zdarma. V případě, že se rozhodnete pro jinou jazykovou školu, jazykový audit je službou placenou.

Pro více informací o procesu jazykového auditu a o cenách prosím kontaktujte Zoss Language Services

Aktuality

     Free Trial Lessons!