Korektury a editace

Zoss Language Services nabízí služby v mnoha jazycích, ale především se specializuje na překlady, korektury a editace textů v anglickém jazyce. Pro Vaše potřeby a lepší orientaci v těchto službách Vám níže nabízíme srovnání pojmů korektura a editace textu týkajících se překladatelských projektů.
Korektura
Jedná se o proces, kdy je text kontrolován z hlediska gramatického, syntaktického a z hlediska pravopisných chyb.
Pokud požádáte o korekturu textu, znamená to pouze kontrolu gramatiky, syntaxe a pravopisu tak, jak je uvedeno výše. Mějte ovšem na zřeteli, že každý překlad z češtiny do angličtiny si vyžaduje jak korekturu, tak editaci (úpravu), pokud má být práce provedena řádně a profesionálně, zvláště za účelem vydání materiálu (např. webové stránky, časopisy, publikace Evropské unie, právní dokumenty).
Editace textu
Tento proces se méně zaměřuje na formu a více na terminologii. Jinými slovy, editace textu představuje kontrolu za účelem užití správné terminologie. ZLS standardně nabízí kompletní editaci/úpravu textu na klíč za cenu běžné/standardní editace, což znamená, že upravujeme styl a znění textu, měníme strukturu formátu a uspořádání textu dle potřeb a požadavků klienta.   
 
Náš tým
Při odborných editacích textu spolupracujeme s odborníky z USA/ Spojeného království za předpokladu, že jsou odborníci vyžadováni. Dále spolupracujeme s velmi zkušenými editory, jejichž dlouholetá praxe v oblasti editace nám dovoluje nabídnout vysoce profesionální služby za dostupnější ceny, než přímá spolupráce se zahraničními editory.
Editori v ZLS dosahují kvality a správnosti vyhledáváním každého jednotlivého termínu, který vzbuzuje pochybnosti. Tento proces představuje vyhledávání  termínů - buď online či za pomoci specializovaných překladových slovníků- současně s doporučenými opravami. Editor pouze doporučuje změny, ale neprovádí je, pokud není dohodnuto jinak. V případě editace právních či akademických textů, s nimiž má ZLS bohaté zkušenosti, naši editoři úzce spolupracují s překladateli, aby se ujistili o přesnosti a správnosti.
 
 Tip!
Uvědomujeme si, že jsou naši  zákazníci v mnoha případech příliš zaměstnáni  svojí prací, než aby se zabýval tím, kdo provádí korekturu či editaci. Práci si přejí mít odvedenu a odvedenu řádně. Z tohoto důvodu dáváme před započetím kontroly a editací textu přednost spolupráci s překladateli, kterým důvěřujeme, ale také spolupracujeme se společnostmi, které si samy vypracují interní překlad  a my provedeme korekturu a editaci textu.
 
Pro více informací o našich metodách provádění korektur a editací a o cenách prosím kontaktujte Zoss Language Service.
Pokud Vaše společnost uvažuje o zadání poptávky či výběrového řízení, velice rádi Vám poskytneme naši detailní nabídku služeb. Kontaktujte nás, prosím, zde.
 

Aktuality

     Free Trial Lessons!