O nás

 

 

Daniel R. Zoss, majitel

Společnost Zoss Language Services (ZLS) byla založena v roce 2003. Naším hlavním cílem je zajistit širokou nabídku cenově dostupných firemních kurzů. ZLS také nabízí překlady, korektury a editace textů, jazykový audit, konzultace a asistenci při prezentacích výrobků v cizím jazyce, intenzivní kurzy a mnoho dalších služeb, které jsou popsány na této webové stránce.

Ústřední filozofií společnosti je  začleňovat nové  moderní metody do výuku, ale současně stavět na znalostech získaných tradičními a  osvědčenými učebními metodami. Mohli bychom propagovat kurzy, ve kterých jsme dovedli k dokonalosti již dříve vyzkoušené metody, které Vás dovedou ke zdárnému zvládnutí angličtiny za X počet dní. Takový přístup ovšem není naší společnosti vlastní. Nemáme v úmyslu Vás přesvědčovat o nemožném pouze za cílem získání nového  klienta. Nejsme školou, která pouze rychle probere učebnici a považuje tím učební materiál za osvojený a cíl výuky dosažený . Důvěřujte nám – osvojení jazyka je mnohem dynamičtější a komplexnější proces.

ZLS má profesionální a talentované lektory, kteří se nedrží pouze jednoho metodologického přístupu. Na základě Vaší žádosti a rady majitele školy  jsme Vám schopni sestavit učební plán dle Vašich potřeb, představ a přání. To znamená, že se studenti před začátkem výuky s lektorem poradí a rozhodnou se společně nejen na obsahu kurzu tzn. na tématech z běžného života, základní gramatice, frekvenci testování, všeobecné analýze potřeb atd., ale také se lektoři budou snažit osvětlit některé moderní a klasické pedagogické postupy, např. „Scilent Way approach“ nebo sugestopedický přístup (jistě jste zvědaví, co to tento termín znamená) nebo například tradičnější metodu „akce a reakce“. Naši lektoři jsou vyškolení a zkušení, ale nepyšní se svými teoretickými znalostmi natolik, že Vás neobtěžují zdlouhavým vysvětlováním funkčnosti jazyka. Naši lektoři s Vámi budou sdílet svá učitelská tajemství a my Vám zaručíme, že na hodinách zažijete pozitivní atmosféru a různorodé aktivity Vás zaujmou natolik, že pro Vás bude učení jazyka příjemným spestřením dne. Vždy budete též vědět, proč se jednotlivým aktivitám věnujete.

Věříme v cíle. Věříme ve strukturu. Věříme v učebnice, ale ne ve způsob otáčení stránky za stránkou. Podporujeme pravidelné testování. Nabízíme přípravné kurzy na Cambridgeské zkoušky jako jsou KET, PET, FCE, CAE nebo BEC (Business English Certificate) Preliminary, Vantage a Higher. Řídíme se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky v oblastech výuky, učení a hodnocení www.coe.int/T/DG4/Linguistic/CADRE_EN.asp). Věříme, že Váš mateřský jazyk (v této zemi je 99% našich studentů české národnosti) je pro Vaše studium neméně důležitý, ale neměl by být Vaší “berličkou”. Také věříme, že vypracovávání domácích úkolů je jednou ze základních aspektů učebního procesu.
Také si udědomujeme, že právě dnes , více než kdy jindy, znalost angličtiny i jiných světových jazyků na solidní úrovni znamená uspět v podnikání na mezinárodním poli. Jestliže dokážete Vy či Vaši zaměstnanci používat jazykové dovednosti na vysoké úrovni, budete mít větší výhodu v prosazování  se v dnešním konkurenčním světě.

V zásadě věříme, že jestliže se naši studenti mají naučit cizímu jazyku, stojí před nimi i jejich učiteli mnoho práce. Měli by být vnímaví, odhodlaní a trpěliví. Kombinací všech těchto aspektů získáme prostor pro vynikající a inovativní výukové prostředí, takové, které má Zoss Language Services  za cíl nabídnout každému studentovi, kterého vyučujeme.

Pro více informací o PROFILU SPOLEČNOSTI a o cenách prosím kontaktujte Zoss Language Services.

 

Pokud Vaše společnost uvažuje o zadání poptávky či výběrového řízení, velice rádi Vám poskytneme naši detailní nabídku služeb. Kontaktujte nás, prosím, zde.

 

Aktuality

     Free Trial Lessons!