Přípravné kurzy na Cambridge zkoušky

Společnost Zoss Language Services může nabídnout Vaší společnosti  přípravné kurzy na Cambridgeské zkoušky. Pokud máte o tento typ kurzu zájem a pokud se Vaši zaměstnanci budou ochotni důkladně připravovat na zkoušku , můžeme Vám zaručit, že společně s pomocí lektorů bude  úsilí studentů dovedeno do úspěšného konce. Stupeň úspěšnosti u našich předcházejících studentů je velmi vysoký. V případě, že nejste obeznámeni s Cambridgeskými zkouškami, níže Vám nabízíme přehled jednotlivých zkoušek a taktéž přípravné kurzy, které nabízíme.

Obecná angličtina

KET(Key English Test)je zkouška, která zjišťuje schopnosti studentů používat každodenní písemnou a ústní podobu angličtiny na základní úrovni. Cílem přípravných kurzů ke zkoušce KET je dosažení úrovně „pre-intermediate“, tzv. „A2 Waystage“ v souladu se Společným evropským referenčním rámcem (Common European Framework).

PET (Preliminary English Test)je zkouška pro uchazeče, kteří ovládají každodenní psanou a ústní podobu angličtiny na úrovni „intermediate“ neboli B1 v souladu se Společným evropským referenčním rámcem. Testuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvení. Příprava na tuto zkoušku se stala velmi populárním způsobem, jak rozvinout a zlepšit jazykové dovednosti, protože poskytuje ucelené procvičování v nejrůznějších situacích v oblasti práce, studia a volného času.
FCE (First Certificate in English) /doporučováno Zoss Language Services/ je zkouška, která testuje úroveň znalostí angličtiny na úrovni „Upper-Intermediate“ neboli B2 v souladu se Společným evropským referenčním rámcem. Tato zkouška testuje psaní, čtení, gramatiku, poslech a mluvení. Kurz připravuje naše studenty na všechny části zkoušky. Kromě toho je procvičována celá řada dalších oblastí ve všeobecné angličtině. Na konci kurzu je naším cílem Vaše úšpěšné složení zkoušky ale také získání větší jistoty při každodenním používání angličtiny.
CAE(Certificate in Advanced English) je zkouška, která testuje znalosti angličtiny na úrovni „Advanced“ neboli C1 v souladu se Společným evropským referenčním rámcem. Všechny společnosti , které budou mít o tuto zkoušku zájem, budou otestovány, zda je jejich počáteční úroveň znalostí dostačující. Test také slouží jako analýza potřeb, jež umožní lektorovi sestavit pracovní materiál podle konkrétních požadavků studentů ve skupině. Zkouška pokrývá základní dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvení) a poskytuje studentovi potřebné základy pro zvládnutí této náročné zkoušky.
Obchodní angličtina
BEC (Business English Certificate) je ideální zkouškou pro ty, kteří se připravují na profesi v oblasti ekonomiky a obchodu, pro ředitele společností a další. Naše kurzy a následné získání certifikátu z Univerzity v Cambridge mohou být výborným nástrojem :
1)     k monitorování pokroku Vašich zaměstnanců
2)     k propagaci certifikované úrovně angličtiny u Vašich zaměstnanců.
Jelikož všechny tyto zkoušky jsou mezinárodně uznávané, jejich složení může být výhodou při účasti na výběrových řízeních, žádostech o dotace z evropských fondů atd.
Existují tři různé úrovně zkoušek BEC:
BEC Preliminary (B1 v souladu se Společným evropským referenčním rámcem)
BEC Vantage(Upper-Intermediate, B2 v souladu se Společným evropským referenčním rámcem)   /doporučována Zoss Language Services/
BEC Higher (Advanced, C1 v souladu se Společným evropským referenčním rámcem)
 
Pro více informací o Přípravných kurzech na Cambridgeské zkoušky a o cenách prosím kontaktujte Zoss Language Services.
Pokud Vaše společnost uvažuje o zadání poptávky či výběrového řízení, velice rádi Vám poskytneme naši detailní nabídku služeb. Kontaktujte nás, prosím, zde.

Aktuality

     Free Trial Lessons!